اهداف مورد انتظار

امام حسین بن علی علیه السلام که سید الشهدا و پرچمدار شهیدان است در طول تاریخ از شخصیتی منحصر به فرد برخوردار بوده است، به همین دلیل شایسته توجه خاص و اهمیت ویژه ای دارد.

امام حسین(علیه السلام) اولین و آخرین نوه دخت پیامبر عظیم اشأن (ص) بود، او آخرین شهیدی است که تا بیش از ده قرن و اندی یا چیزی نزدیک به یک هزاره و نیم، اشک‌ها و آه‌ها جاویدش نموده‌اند. و این بر طبق محاسبات زمانی، امر شگفتی است، اما بر اساس محاسبات ایمانی امری منطقی و قابل درک است. امام حسین(علیه السلام) رمز ایمان و نماد فداکاری در راه حق است و بدیهی است که ایمان و حق دو ارزش جاوید هستند که حقیقتشان، با گذشت زمان و تغییر شرایط، دچار دگرگونی نمی‌شود.

این خصوصیت شخصی امام حسین(علیه السلام) نیاز به طرح‌هایی دارد که در بالاترین سطوح، او را جاوید سازند. «دایره المعارف حسینی» هم به همین دلیل نوشته شده تا با اسلوب استدلالی و عقلی و نقلی به شخصیت و سیره و تاریخ امام حسین بپردازد. این دایره المعارف از مجموعه‌ای از نوشته‌ها با موضوعات مختلف تدوین شده است که همه در یک موضوع مشترک که شخصیت این امام شهید است، جمع می‌شوند.

برنامه‌ریزی کامل و هدف نهایی دایره المعارف حسینی، در عالم تألیف و نویسندگی دو امر بسیار بزرگ به شمار می‌روند، که یک نفر یا یک گروه از عهده آن بر‌نمی‌آید، مگر این که از الهام روحی برخوردار باشد که نصیب هرکسی نمی‌شود. این الهام بدون حمایت مردم حاصل نمی‌شود. بنابراین انتظار می‌رود دوستداران امام حسین(علیه السلام) و کسانی که می‌خواهند حرارت و یاد امام حسین(علیه السلام) در قلوب مومنین زنده بماند و تمامی کسانی که خواهان عدالت و آزادی هستند و آنها که حامی اهداف والا هستند، حمایت خود را دریغ نکنند.

علامه کرباسی امید دارد که این دایره المعارف را در حفظ میراث حسینی از نابودی و فراموشی و پراکندگی سهیم گرداند.