قابل توجه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به لطف خداوند متعال و در سايه ي عنايات بي پايان او، يک دهم از سلسله ي کتابهاي دائرة المعارف الحسينية به زيور چاپ آراسته گرديد  و چون نسخه هاي خطي به بيش از 700 مجلد رسيده است و آنچه که در اين معرفي نامه ذکر شده، مربوط به پيش ده سال قبل مي باشد و هم اکنون بيش از 90 جلد به مجامع علمي جهان عرضه شده و سبب آن دو چيز است:

1- نوشته هاي خطّي، در مرحله ي چاپ حجم آن دو برابر مي شود، و در جمع بندي، آن را در نظر گرفته نمي شود، بطور مثال مي توان سيره ي حسيني را ملاحظه کرد که جزء اول آن بنابر تصنيف سابق شامل سيره ي آنحضرت (ع) در زمان پيامبر عظيم الشأن (ص) مي شود و آن در يک جزء در آمده است، ولي به هنگام چاپ، در دو جزء شکل گرفته است و هم چنين در سائر ابواب.

2- معلومات جديدي که بدست آمد بر تعداد اجزاء اضافه کرد، بطور مثال: معجم مقالات، که در ابتدا قرار بود در دو جزء صورت گيرد ولي با اضافه مقالات جديد سبب شد تا کنون تا ده جزء رسيده است. بر همين اساس ديوانهاي شعر، معجم شخصيات، معجم موضوعات و غيره...

 

 

فهرست نام مجلدات

 • سرآغاز

 • حسین در چند سطر

 • حسین در قرآن

 • حسین در سنت

 • نسب و نسل امام حسین

 • سیرة حسینی

 • صحیفة حسینی

 • حدیث حسین

 • گفتگو‌ها و احتجاجات حسین(علیه السلام)

 • دیوان امام حسین

 • حسین و تشریع

 • مسند امام حسین

 • مکتب حسین

 • معجم کسانی که از حسین(علیه السلام) روایت کرده‌اند

 • معجزات و کرامات در سایة حسین

 • رویا.. مشاهدات و تاویل

 • تقویم حسینیhussaini-encyclopedia-01

 • عامل سیاسی نهضت امام حسین

 • یزید و خاندان اموی

 • سیرة تاریک ابن زیاد

تمدن‌های اسلامی در عصر نهضت

 • معجم یاران امام حسین

 • سند‌های نهضت حسینی

 • معجم راویان حماسة حسینی

 • معجم یاران هاشمی امام حسین

 • معجم یاران امام حسین غیر از هاشمیین

 • معجم یاران زن امام حسین

 • کناره‌گیری از سپاه امام حسین

  • معجم دشمنان امام حسین

 • جداول و آمارهای واقعة عاشورا

 • تحقیقات تاریخی پیرامون نهضت امام حسین

 • دشمنان و دوستان در راه حسین

 • ابعاد نهضت حسینی

 • حسین؛ جنبشی که جنبش‌های دیگر را آفرید

 • معجم مکان‌ها

 • منشأ تاریخ و سند نهضت امام حسین

 • قاموس نهضت حسینی

 • حکایات و نوادر از وحی کربلا

 • شبهات و پاسخ‌ها

 • قصه حسین

 • تاریخ مرقد‌ها

 • زیارات حسینی

 • فصول متنوع از راه حسین

 • آنچه دربارة امام حسین گفته‌اند

 • نگاهی به شعر حسینی

 • دیوان قرن اول هجری

 • دیوان قرن دوم هجری

 • دیوان قرن سوم هجری

 • دیوان قرن چهارم هجری

 • دیوان قرن پنجم هجری

 • دیوان قرن ششم هجری

 • دیوان قرن هفتم هجری

 • دیوان قرن هشتم هجری

 • دیوان قرن نهم هجری

 • دیوان قرن دهم هجری

 • دیوان قرن یازدهم هجری

 • دیوان قرن دوازدهم هجری

 • دیوان قرن سیزدهم هجری

 • دیوان قرن چهاردهم هجری

 • دیوان قرن پانزدهم هجری

 • دیوان ارجوزه

 • دیوان مثلث و همانند‌هایش

 • دیوان مربع

 • دیوان ثلاثی و همانند‌هایش

 • دیوان تخمیس و همانند‌هایش

 • دیوان قافیه‌های متعدد

 • دیوان متفرقه‌ها

 • دیوان گمنام‌ها

 • دیوان هاتف

 • بررسی و ارزش‌گذاری شعر حسینی

 • دیوان شعر نو (آزاد)

 • دیوان قصاید نمایشنامه‌ای

 • معجم شعرایی که در مورد امام حسین سروده‌اند.

 • عربی قریض

 • معجم تصنیف‌های حسینی

 • معجم کسانی که در مورد حسین نوشته‌اند

 • معجم مقالات حسینی

 • شرح‌حال نویسندگان مقاله‌های حسینی

 • معجم نوشته‌های حسینی

 • معجم کسانی که از امام حسین نوشته‌اند

 • تاریخ و پایه‌های شعائر حسینی

 • معجم موقوفات حسینی

 • معجم پروژه‌های حسینی

 • فقه نهضت حسینی

 • معجم خطیبان منبر حسینی

 • معجم روادید

 • بررسی شهر حسین

 • هدایت‌یافتگان

 • لغزش‌ها

 • معجم کسانی که حسین نامیده شدند

 • حسین در ابتکار هنری و مهندسی

 • از وحی نهضت حسینی

 • حسین در میراث ملی

 • نگاهی به شعر عامیانه

 • دیوان ابوذیه

 • دیوان موال

 • دیوان سریع

 • دیوان موشح

 • دیوان هجری

 • دیوان شیعتی

 • دیوان  میمر

 • دیوان مجرشه

 • دیوان مترادف

 • دیوان منسجم

 • دیوان حدی

 • دیوان دارمی

 • دیوان نصاری

 • دیوان تجلیبه

 • دیوان بحر طویل

 • دارای شش جلد

 • دیوان مهداد

 • دیوان فائزی

 • دیوان حسیناوی

 • دیوان جمله و نُص

 • دیوان عکیلی

 • دیوان ملمَّع

 • دیوان رکبانی و نایل

 • دیوان انواع متنوع

 • معجم شاعران عامیانه

 • نگاهی به شعر فارسی حسینی

 • دیوان شعر فارسی

 • معجم شاعران فارسی‌زبان

 • نگاهی به شعر اردو

 • دیوان شعر اردو

 • معجم شاعران اردو

 • دیوان شعر ترکی

 • دیوان شعر کجراتی

 • دیوان شعر انگلیسی

 • دیوان شعر آلبانی

 • معجم شاعران شرق و غرب که دربارة امام حسین سروده‌اند

 • سخن پایانی